medisch personeel

Personeelstekort in de zorg neemt toe

Personeelstekort in de zorgsector neemt toe, waarschuwt UWV. Daar ontstaan dit jaar rond de 120.000 vacatures. Die kunnen zeker niet allemaal worden ingevuld: tot 2022 loopt het tekort nog verder op.

Vijftig procent van de zorginstellingen had vorig jaar te kampen met moeilijk invulbare vacatures, in ziekenhuizen en GGZ instellingen lag dat aandeel zelfs rond de tachtig procent.

Vooral verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau zijn lastig te vinden. De vraag naar verpleegkundigen en verzorgenden stijgt dit jaar met 1,5 procent, na jaren van banenverlies in de verpleging, verzorging en thuiszorg. In deze tak werken bijna 1,1 miljoen mensen, die circa 13 procent van alle banen in Nederland vervullen.

Volgens het UWV is er eveneens veel vraag naar mensen in medisch-technische beroepen, zoals audicien, opticien, optometrist en mondhygiënist. Ook bepaalde medisch specialisten, waaronder artsen op de spoedeisende hulp en ouderengeneeskundigen, zijn er niet genoeg.

Volgens het UWV is het aantal vacatures in de kinderopvang in een jaar tijd verdubbeld. Met name in de Randstad melden werkgevers in dat banen lastig in te vullen zijn. Enkele jaren geleden was er nog een een overschot aan medewerkers in de kinderopvang.. Het verschil is wel dat er nu hogere eisen gesteld aan nieuwe werknemers, zoals opleiding, ervaring en taalvaardigheid.

De zorgsector heeft eveneens te lijden onder de vergrijzing. Bijna een kwart van de werknemers in de branche is ouder dan 55 jaar.