Personeel in de zorg

Rijksoverheid lanceert Actieprogramma 'Werken in de zorg'

Werkgelegenheid in zorg en welzijn

Er zijn veel mensen nodig in zorg en welzijn, nu en in de toekomst. Het kabinet wil de personeelstekorten in de sector zorg en welzijn terugdringen. En medewerkers behouden. Dit gebeurt samen met partijen zoals zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Hiervoor is het Actieprogramma ‘Werken in de zorg’ opgesteld.

Actieprogramma ‘Werken in de zorg’

Het doel van het Actieprogramma ‘Werken in de zorg’ is dat er voldoende medewerkers zijn. En dat zij het werk kunnen doen waarvoor zij zijn opgeleid. Dit gebeurt bijvoorbeeld door:

  • mensen te interesseren voor een baan in de zorg en welzijn;
  • onderwijs en stages beter te laten aansluiten op de werkpraktijk;
  • taken anders in te richten met minder administratieve lasten;
  • anders te werken door gebruik van technologie;
  • werkdruk en ziekteverzuim te voorkomen.

Campagne ‘Ik Zorg’

De publiekscampagne ‘Ik Zorg’ laat zien hoe divers de zorgsector is. De campagne is bedoeld om mensen enthousiast te maken voor een baan in de zorg en welzijn. Bijvoorbeeld als verzorgende, activiteitenbegeleider, laborant of ICT’er. 
Op de campagnewebsite staan meer dan 600 verhalen door medewerkers in de zorg en welzijn. En er staat informatie over opleidingen en beroepen. Ook vindt u er vacatures en kunt u een gratis persoonlijk loopbaanadvies vragen.

Stand van zaken actieprogramma

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Actieprogramma ‘Werken in de zorg’. In de brief uit mei 2019 staat dat het verwachte tekort aan medewerkers naar 80.000 en mogelijk zelfs naar 55.000 is gedaald in 2022. Dat bleek uit het Model Zorggebruik van Prismant, weergegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).